Khoa Cầu Đường trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng được thành lập vào năm 2015 trên cơ sở sáp nhập hai bô môn: bộ môn Cầu đường (thuộc khoa Xây dựng) và bộ môn Kỹ thuật cơ sở Hạ tầng (thuộc khoa Kỹ thuật hạ tầng đô thị và quản lý xây dựng).

Khoa Cầu Đường là cơ sở đào tạo 3 chuyên ngành gồm: ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (Hệ Đại học và hệ Liên thông Cao đẳng - Đại học); ngành Kỹ thuật Cơ sở Hạ tầng (Hệ Đại học) và ngành Công nghệ Kỹ thuật Giao thông (Hệ Cao Đẳng), nhằm đáp ứng nhân lực cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của khu vực Miền trung – Tây nguyên và trên cả nước.

Đến nay, tổng số cán bộ của Khoa là 21 trong đó có 02 tiến sĩ, 18 thạc sĩ và 01 cử nhân. Với đội ngũ cán bộ giảng dạy trẻ, nhiệt tình cùng với khát khao công hiến công sức của mình trong sự nghiệp đào tạo, các giảng viên trong  Khoa đã và đang không ngừng phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hiện nay, có 03 giảng viên đang làm NCS tại các nước Đài Loan, Hàn Quốc và Pháp.

Một chặng đường phát triển gần 10 năm chưa phải là dài trong sự nghiệp đào tạo, Khoa Cầu Đường cũng đang dần trở thành là nơi tin cậy để các bạn trẻ chọn lựa trong việc đầu tư sự nghiệp của mình.

Tập thể cán bộ Khoa Cầu Đường cam kết sứ mạng là nơi đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ chuyển giao công nghệ với chất lượng tốt nhất nhằm đáp ứng kỳ vọng của tổ chức, doanh nghiệp sử dụng.

 

TRƯỞNG KHOA

TS. Nguyễn Văn Thái