1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo:  05 năm 
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc tư vấn giám sát, thiết kế; thi công các công trình cầu, đường; làm việc tại các cơ quan quản lý, khai thác công trình giao thông; các cơ quan khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA: 
    Mục tiêu đào tạo:

1.     Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn.

2.     Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

3.     Có khả năng phân tích và đánh giá chất lượng công trình giao thông.

4.     Có khả năng ứng dụng phần mềm trong thiết kế công trình giao thông.

5.     Thiết kế, tổ chức, triển khai và thực hiện các dự án xây dựng công trình giao thông.

    Chuẩn đầu ra :

1.     CTĐT được thiết kế nhằm phát huy việc học, khả năng tự học, học cách học và xây dựng ý thức học tập suốt đời.

2.     Sinh viên có thể dễ dàng mô tả trình tự thiết kế và thi công các công trình giao thông, ước lượng được khối lượng công việc mà người kỹ sư cần phải giải quyết.

3.     Sinh viên có thể  tính toán thiết kế các công trình giao thông.

4.     Sinh viên có khả năng phân tích, đánh giá chất lượng công trình và xử lý các sự cố có thể xảy ra trong quá trình thi công.

5.     Sinh viên có thể đề xuất các giải pháp kết cấu tiên tiến nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ đầu tư.