1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 05 năm.
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có thể đảm nhiệm các công việc tư vấn giám sát, thiết kế; thi công các công trình cầu, đường; làm việc tại các cơ quan quản lý, khai thác công trình giao thông; các cơ quan khoa học công nghệ và đào tạo trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết

3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết