1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 5 năm

Đây là ngành có nhu cầu xã hội cao. Các kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được trang bị các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở về cơ học, kỹ thuật xây dựng và kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm thiết kế, xây dựng và quản lý thuộc các lĩnh vực điện, hệ thống thông tin liên lạc, đường và giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường đô thị.

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành này có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị, cơ quan quản lý công trình đô thị, công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng, viện quy hoạch đô thị, công ty cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, thu gom và xử lý chất thải rắn. v.v.. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết

3. CHUẨN ĐẦU RA:  Xem chi tiết