1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÀNH HỌC:

Thời gian đào tạo: 5 năm

Đây là ngành có nhu cầu xã hội cao. Các kỹ sư ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng được trang bị các kiến thức giáo dục đại cương, kiến thức cơ sở về cơ học, kỹ thuật xây dựng và kiến thức chuyên môn về kỹ thuật hạ tầng đô thị bao gồm thiết kế, xây dựng và quản lý thuộc các lĩnh vực điện, hệ thống thông tin liên lạc, đường và giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường đô thị.

Sau khi tốt nghiệp các kỹ sư ngành này có thể làm việc ở các cơ quan quản lý nhà nước về đô thị, cơ quan quản lý công trình đô thị, công ty tư vấn thiết kế, công ty xây dựng, viện quy hoạch đô thị, công ty cấp thoát nước, xử lý nước thiên nhiên, nước thải sinh hoạt và công nghiệp, thu gom và xử lý chất thải rắn. v.v.. Sinh viên tốt nghiệp có thể học lên bậc sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:  Xem chi tiết

3. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐẦU RA:  
    Mục tiêu đào tạo:

1.     Nắm vững các kiến thức khoa học cơ bản và chuyên môn.

2.     Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

3.     Có khả năng phân tích và đánh giá chất lượng công trình cơ sở hạ tầng.

4.     Có khả năng ứng dụng phần mềm thiết kế công trình cơ sở hạ tầng.

5.     Thiết kế, tổ chức, triển khai và quản lý thuộc các lĩnh vực điện, hệ thống chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường và giao thông, cấp thoát nước và xử lý môi trường đô thị

   Chuẩn đầu ra

1.     CTĐT được thiết kế nhằm phát huy việc học, khả năng tự học, học cách học và xây dựng ý thức học tập suốt đời.

2.     Sinh viên có thể dễ dàng mô tả trình tự thiết kế, thi công và quản lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng.

3.     Sinh viên có khả năng lập quy hoạch, tư vấn lập dự án, thiết kế hạ tầng kỹ thuật khu Đô thị; lập các dự án đầu tư, thiết kế, thi công, tổ chức và quản lý các công trình xây dựng; quản lý vận hành khai thác các công trình hạ tầng Đô thị.

4.    Sinh viên có thể đề xuất các giải pháp kết cấu tiên tiến nhằm thỏa mãn yêu cầu của chủ đầu tư. có khả năng tiếp cận khoa học công nghệ mới thuộc lĩnh vực kỹ thuật xây dựng để áp dụng vào thực tiễn.