Nhằm tạo điều kiện cho các bạn sinh viên chủ động trong việc đăng ký mở lớp học phần, khoa Cầu Đường sẽ triển khai việc đăng ký trực tuyến bắt đầu từ ngày 11/1/2016.


Thủ tục, thời điểm và phản hồi kết quả đăng ký như sau:


1) Thủ tục đăng ký:

    - Sinh viên vui lòng click và hoàn tất các bước theo yêu cầu.

    - Một thư xác nhận đăng ký tự động sẽ được gởi đến hộp thư của bạn (abc@dau.edu.vn).

      Lưu ý:

               + Sinh viên phải sử dụng email của nhà trường để đăng nhập. Trong trường hợp chưa có, sinh viên có thể nhờ bạn mình đăng ký giúp. Tuy nhiên, một email dự phòng của cá nhân là điều cần thiết để nhận phản hồi kết quả đăng ký.

               + Nếu đăng ký thêm học phần khác, sinh viên lặp lại thủ tục này.

2) Thời điểm và phản hồi kết quả đăng ký:
    - Thời điểm đăng ký bắt đầu từ ngày 1 đến ngày 21 hàng tháng.
    - Kết quả đăng ký sẽ gởi đến các hộp thư của bạn vào các ngày làm việc cuối tháng.
    - Sau khi nhận kết quả đồng ý mở lớp, các bạn sẽ tiến hành làm các thủ tục theo quy định của nhà trường và theo dõi thời khóa biểu tại web site của trường.

    Đây là lần đầu tiên Khoa tổ chức đăng ký trực tuyến, nên không thể tránh khỏi những trục trặc hay thiếu sót. Vì thế nếu gặp phải những khó khăn vui lòng liên hệ cô Huyền để giải quyết.
   Mọi góp ý vui lòng email về một trong 2 địa chỉ sau: thainv@dau.edu.vn hoặc dangnv@dau.edu.vn
  

  Trân trọng
  

                                                                                                                                   Khoa Cầu Đường

                                                                                                                                       Giáo vụ khoa

                                                                                                                               Nguyễn Thị Thanh Huyền