Khoa Cầu Đường được nhà trường khen tặng tập thể lao động xuất sắc năm học 2017-2018

  • Posted: 08/10/2017
  • By: editor

Ngày 27/09/2017, tại Nhà hát Trưng Vương - TP Đà Nẵng, trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học 2017-2018. Nhân dịp này Trường cũng đã tiến hành khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, các sinh viên tiêu biểu. 
Khoa Cầu Đường và Bộ môn Cơ sở hạ tầng được khen tặng là tập thể lao động xuất sắc, bộ môn Cầu Đường được khen tặng tập thể lao động tiên tiến. Các thầy, cô ThS Châu Si Quanh, ThS Vương Hữu Cườm, ThS Trần Thị Ngọc Duyên được khen tặng chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, các thầy cô khác được khen tặng Lao Động tiên tiến. Với thành tích này, Khoa Cầu Đường ngày càng chứng tỏ truyền thống thi đua, lao động, nghiên cứu và giảng dạy trong toàn trường.
Dưới đây là một số hình ảnh buổi lễ khai giảng năm học 2017-2018:

Văn nghệ khai mạc

Đại diện lãnh đạo khoa Cầu Đường và BM Cơ sở Hạ tầng nhận bằng khen tập thể lao động xuất sắc

Các thầy cô được khen tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm học 2017-2018

Các thầy cô được khen tặng danh hiệu lao động tiên tiến năm học 2017-2018

Khen tặng các sinh viên có thành tích xuất sắc năm học 2017-2018

Quang cảnh sân khấu buổi lễ.