Seminar - Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học cấp khoa năm học 2016-2017

Ngày 05/06/2017, tại văn phòng Khoa Cầu Đường - Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng đã diễn ra hội thảo báo cáo đề tài khoa học cấp khoa.

Tham dự buổi hội thảo là toàn bộ giảng viên Khoa Cầu Đường - ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng.
Buổi báo cáo gồm 06 đề tài của các giảng viên sau:

 STT Mã số đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Kết quả đánh giá
 1 KTD 2016-01Mô hình hóa hệ thống cấp nước bằng Epanet phục vụ công tác quản lý hệ thống cấp nước - điển hình Quận Sơn Trà - TP Đà Nẵng ThS Trần Thị Ngọc Duyên Tốt
 2 KTD 2016-03 Ứng dụng mô hình Mike trong quản lý chất lượng nước sông. ThS Nguyễn Thị Thân Quí Tốt
 3 KTD 2016-04 Ứng dụng tính năng phân tích mạng lưới của GIS để giải quyết một số bài toán quy hoạch giao thông đô thị ThS Nguyễn Văn Đăng Tốt
 4 KTD 2016-43 Nâng cao ổn định khí động lực học của dây cáp văng bằng mô hình hai giảm chấn ở hai đầu dây có xét đến độ cứng chống uốn của dây ThS Châu Si Quanh Tốt
 5 KTD 2016-44 Nghiên cứu một số giải pháp giảm tai nạn giao thông khi thi công nâng cấp và mở rộng QL1A đoạn tuyến xã Bình Nguyên - Thăng Bình Quảng Nam ThS Vương Hữu Cườm Tốt
 6 KTD 2016-45 Nghiên cứu thuộc tính cơ học của bê tông nhựa ..... ThS Nguyễn Hữu Phước, ThS Võ Minh Đăng Hải
TS Nguyễn Văn Thái
 Tốt

Dưới đây là một số hình ảnh buổi Seminar:


ThS Nguyễn Hữu Phước báo cáo trước hội đồng.
ThS Châu Si Quanh báo cáo đề tài

ThS Trần Thị Ngọc Duyên báo cáo đề tài

ThS Nguyễn Thị Thân Quí bảo vệ đề tài