Lễ bảo vệ tốt nghiệp các khóa 12CD, 12DT và L15CD

Trong các ngày 01/06/2017, 03/06/2017 và 10/06/2017 đã diễn ra lễ bảo vệ tốt nghiệp của sinh viên các khóa 12DT, 12CD và L15CD.

Tât cả các sinh viên hoàn thành đồ án đều bảo vệ thành công đồ án tốt nghiệp của mình.
Khoa Cầu Đường xin chúc mừng 25 tân kỹ sư ngành Kỹ thuật hạ tầng (12DT), 42 tân kỹ sư ngành kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (12CD và L15CD).
Dưới đây là một số hình ảnh các hội đồng bảo vệ:


 Hội đồng 1 (12DT)

 Hội đồng 2 (12DT)

Hội đồng bảo vệ 12CD

Hội đồng bảo vệ L15CD (hội đồng 1)

Hội đồng bảo vệ L15CD (hội đồng 2)