Đăng ký các nội dung thi đấu cho hội thao công đoàn năm 2015

Nhằm hưởng ứng phòng trào hội thao do công đoàn trường tổ chức để chào mừng ngày phụ nữ Việt nam 20/10 và ngày nhà giáo Việt nam 20/11, nay bộ Khoa Cầu Đường xin mời quý thầy cô thuộc liên quân Khoa kinh tế+ Khoa Ngoại ngữ + Khoa Cầu Đường vui lòng đăng ký các nội dung thi đấu theo mẫu dưới đây.

Xin lưu ý: Các thầy cô sử dụng email của trường để đăng ký các môn dự thi và xem kết quả đăng ký.

                Trong trường hợp không xem được nội dung bên dưới, vui lòng click đăng nhập