Đề tài NCKH "Xây dựng biểu đồ nhân tố động lực cho các loại xe phổ biến hiện nay"

SVTH: Trần Minh Đoán lớp 09CĐ. GVHD: Th.S Nguyễn Văn Đăng.

Biểu đồ nhân tố động lực đang được sử dụng rộng rãi trong giảng dạy,thực hiện đồ án môn học thiết kế hình học đường ô tô và đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành đường. Tuy nhiên, trong các tài liệu giảng dạy, phần lớn các biểu đồ nhân tố động lực là của các loại xe cũ do Liên Xô sản xuất. Hiện nay, các loại xe này đã không còn được lưu thông nữa. Việc xây dựng biểu đồ nhân tố động lực cho các loại xe ở nước ta hiện nay là điều hết sức cần thiết.

Với thời gian có hạn để thực hiện một đồ án tốt nghiệp kết hợp với NCKH, sinh viên chỉ thu thập các số liệu thiết yếu của một vài loại xe phổ biến hiện nay để phụ vụ cho việc xây dựng biểu đồ nhân tố động lực.

Bô môn Cầu Đường xin giới thiệu đến các bạn kết quả của đề tài này. Các sinh viên chuyên ngành Cầu Đường của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng có thể sử dụng kết quả này để phục vụ cho việc học tập, thực hiện đồ án môn học và đồ án tốt nghiệp. Cách sử dụng khá đơn giản, tùy theo mục đích:

- Xác định Vận tốc cân bằng khi biết điều kiện đường (Tra V theo D) hay

- Xác định điều kiện đường khi biết vận tốc thiết kế (Tra D theo V)

Với những hạn chế nhất định, bộ môn mong muốn nhận được ý kiến đóng góp của các bạn nhằm phát triển và hoàn thiện hơn đề tài này.

Mọi ý kiến đóng góp, xin gởi về: dangnv@dau.edu.vn hoặc thainv@dau.edu.vn

Trân trọng

Bộ môn Cầu Đường trường ĐHKT Đà Nẵng

TS. Nguyễn Văn Thái

BẢNG TRA BIỂU ĐỒ NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC

 
...