Seminar -Thông qua đề cương nghiên cứu khoa học của giảng viên khoa cầu đường năm học 2016-2017

      Ngày 26/8/2016, tại Khoa Cầu Đường - ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã diễn ra Seminar báo cáo và góp ý đề cương nghiên cứu khoa học cho giảng viên Khoa Cầu Đường.

     Thành phần tham dự gồm toàn thể các thầy cô giáo trong khoa Cầu Đường. Buổi Seminar đã diễn ra với rất nhiều trao đổi và góp ý của các thầy cô giáo để các chủ nhiệm đề tài hoàn thiện đề cương nghiên cứu của mình.
     Năm học 2016-2017, Khoa Cầu Đường có 07 đề tài đăng ký gồm:
 STT Chủ nhiệm đề tài Tên đề tài
 1 ThS. Nguyễn Hữu Phước Nghiên cứu thuộc tính cơ học của bê tông nhựa khi dùng các mác nhựa khác nhau (40/50, 50/60 và 60/70) kết hợp với xi măng
 2 ThS. Trần Thị Ngọc Duyên  Ứng dụng mô hình Epanet trong tính toán thiết kế Hệ thống Cấp nước
 3 ThS. Nguyễn Thị Thân Quý Ứng dụng mô hình Mike trong quản lý chất lượng nước sông
 4 ThS. Châu Si Quanh Nâng cao ổn định khí động học của dây cáp văng bằng thiết bị cản theo mô hình hai giảm chấn gắn ở hai đầu dây có xét đến độ cứng chống uốn EJ của dây
 5 ThS. Nguyễn Văn Đăng Ứng dụng tính năng phân tích mạng lưới của GIS để giải quyết một số bài toán quy hoạch giao thông đô thị
 6 ThS. Nguyễn Mạnh Hà Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa bằng tin nhắn
 7 ThS. Vương Hữu Cườm Đề xuất một số giải pháp nâng cao an toàn giao thông khi thi công nâng cấp và mở rộng quộc lộ 1A, áp dụng cho đoạn qua địa bàn huyện Thăng Bình - Quảng Nam
     Dưới đây là một số hình ảnh:
Báo cáo của ThS Châu Si Quanh
ThS Võ Minh Đăng Hải góp ý các đề tài
Báo cáo của ThS Nguyễn Văn Đăng
Báo cáo của ThS Vương Hữu Cườm