Khoa Cầu Đường- Phân công hội đồng và giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2016
Phân công hội đồng và giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp
Ngày bảo vệ: 7h30 ngày 07/01/2017
Địa điểm: P601, P603 và P604.
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé! Click vào các nút bên dưới

 

 

Cập nhật lần cuối: 13h00, ngày 03/01/2017