Khoa Cầu Đường - Phân công hội đồng chấm bảo vệ thực tập tốt nghiệp lớp L15CD1.
Phân công hội đồng chấm bảo vệ thực tập tốt nghiệp lớp L15CD1
Ngày bảo vệ: 7h00 ngày 20/01/2017
Địa điểm: P401 và P403
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

 

Cập nhật lần cuối: 16h00, ngày 17/01/2017