Khoa Cầu Đường - Phân công giáo viên hướng dẫn đồ án tốt nghiệp học kỳ II (2016-2017) các lớp 10ĐT, 11CĐ, 12CĐ, 12ĐT
Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2016-2017.

Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 16/01/2017.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần (không kể thời gian nghỉ tết).
Các mốc thời gian quan trọng.
Dự kiến thời điểm duyệt 50%: Cầu Đường 27/3/2017 P304, P308. Kỹ thuật hạ tầng (30/3/2017)
Dự kiến thời điểm duyệt 90%: 13/05/2017. Cầu Đường P506, 508 bắt đầu từ 7h30, Kỹ thuật hạ tầng (thông báo sau)
Dự kiến thời điểm nộp đồ án: 22/5/2017
Dự kiến thời điểm bảo vệ : 02-03/06/2017

Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

 
 

Cập nhật lần cuối: 16h ngày 05/05/2017