Khoa Cầu Đường - Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp các lớp L15CD1, L14CD, C12CD
Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2016-2017 lớp L15CD1, L14CD, C12CD.

Khoa Cầu Đường kính mời các thầy cô bộ môn Cầu Đường, cùng các bạn sinh viên lớp L15CD1, L14CD, C12CD (được nhận đồ án đợt này, danh sách kèm theo bên dưới) đúng 8h00, ngày 20/02/2017 (thứ hai) về tại Phòng 303 để tổ chức buổi lễ giao đồ án tốt nghiệp.

Giảng viên chủ trì buổi giao đồ án: ThS Vương Hữu Cườm. 
--------------------------------------------------------------------------------
Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 20/02/2017.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần.
Các mốc thời gian quan trọng.
Dự kiến thời điểm duyệt 50%: Từ 17 đến 22/04/2017
Dự kiến thời điểm duyệt 90%: Từ 22 đến 27/05/2017
Dự kiến thời điểm nộp đồ án: 03/6/2017
Dự kiến thời điểm bảo vệ : Từ 07 đến 12/06/2017

Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

  

Cập nhật lần cuối: 14h ngày 21/02/2017