Khoa Cầu Đường- Phân công hội đồng và giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp đợt tháng 1/2017 khóa 12CD và 12DT
Phân công hội đồng và giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp các lớp 12CD và 12ĐT
Thời gian bảo vệ:  
     7h00 ngày 01/06/2017  (Khóa 12DT)
     7h30 ngày 03/06/2017  (Khóa 12CD) tại các P. 502, 503, 504
Địa điểm:
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé! Click vào các nút bên dưới

 

 Cập nhật lần cuối: 17h00 ngày 22/05/2017