Khoa Cầu Đường - Phân nhóm thực tập tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn lớp L15CD2
Phân nhóm và giáo viên viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L15CD2.
Kế hoạch thực tập như sau:
- 15/08/2017 - 07/09/2017Tham gia các công tác tại các công ty tư vấn, thi công hay ban quản lý.
- 08/09/2017 - 14/09/2017: Viết báo cáo thực tập.
16/09/2017: Bảo vệ thực tập.
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé! Click vào các nút bên dưới.

 

 

Cập nhật lần cuối: 17h00 ngày 15/08/2017