Khoa cầu đường - Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2017
Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ I- 2017-2018 lớp 11CD, 12CD, L15CD2

Khoa Cầu Đường kính mời các thầy cô bộ môn Cầu Đường, cùng các bạn sinh viên lớp 11CD, 12CD, L15CD2 (được nhận đồ án đợt này, danh sách kèm theo bên dưới) đúng 14h00, ngày 22/09/2017 (thứ sáu) về tại VP Khoa Cầu Đường để tổ chức buổi lễ giao đồ án tốt nghiệp.

--------------------------------------------------------------------------------
Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 25/09/2017.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần.
Các mốc thời gian quan trọng.
Dự kiến thời điểm duyệt 50%:  21/11/2017  Phòng 501 và 503 vào lúc 8h00
Dự kiến thời điểm duyệt 90%:  31/12/2017
Dự kiến thời điểm nộp đồ án: 07/01/2018
Dự kiến thời điểm bảo vệ : 10/01/2018

Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

  

  

Cập nhật lần cuối: 14h ngày 21/09/2017