Khoa Cầu Đường - Phân nhóm thực tập tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn các lớp 13CD1 và 13CD2
Phân nhóm và giáo viên viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp hai lớp 13CD1 và 13CD2
Kế hoạch thực tập như sau:
- 27/11/2017 - 23/12/2017:  Tham gia các công tác tại các công ty tư vấn, thi công hay ban quản lý.
- 23/12/2017 - 29/12/2017Viết báo cáo thực tập.
- 13h30 ngày 02/01/2018Bảo vệ thực tập.
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé! Click vào các nút bên dưới.

 

 

Cập nhật lần cuối: 17h, 25/12/2017