Khoa Cầu Đường - Phân nhóm thực tập tốt nghiệp và giáo viên hướng dẫn các lớp L16CD
Phân nhóm và giáo viên viên hướng dẫn thực tập tốt nghiệp lớp L16CD
Kế hoạch thực tập như sau:
- 02/01/2018 - 27/01/2018:  Tham gia các công tác tại các công ty tư vấn, thi công hay ban quản lý.
- 28/01/2018 - 01/02/2018Viết báo cáo thực tập.
02/02/2018Bảo vệ thực tập.
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé! Click vào các nút bên dưới.

 


Cập nhật lần cuối: 17h, 25/12/2017