Khoa Cầu Đường - Phân công giáo viên phản biện và hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp đợt tháng 9/2017
Phân công hội đồng và giáo viên phản biện đồ án tốt nghiệp lớp đợt tháng 9/2017
Thời gian bảo vệ:  Ngày 19-20/01/2018
Địa điểm: Phòng 601 (Đường) và Phòng 603 (Cầu)
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé! Click vào các nút bên dưới

 

 

Cập nhật lần cuối: 17h00 ngày 08/01/2018