Khoa Cầu Đường - Phân công hướng dẫn đồ án tốt nghiệp đợt tháng 1/2018 (Lớp 13CD1,2 và 13DT)
Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2017-2018 lớp 13CD1,2 và 13DT

Khoa Cầu Đường kính mời các thầy cô bộ môn Cầu Đường, cùng các bạn sinh viên lớp 13CD1,2 và 13DT (được nhận đồ án đợt này, danh sách kèm theo bên dưới) đúng 8h00, ngày 16/01/2018 (thứ ba) về tại Phòng 201 để tổ chức buổi lễ giao đồ án tốt nghiệp.

Chủ trì giao đồ án: ThS Nguyễn Văn Hòa (13CD1,2)
                               ThS Trần Thị Ngọc Duyên (13DT)
--------------------------------------------------------------------------------
Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 15/01/2018.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần.
Các mốc thời gian quan trọng.
+ Ngày duyệt 50%:  31/03/2018  
+ Ngày duyệt 90%:  20/05/2018
+ Ngày nộp đồ án: 27/05/2018 
                 13CD: 24/05/2018
                 13DT:  21/05/2018
+ Ngày bảo vệ : 4-5/06/2018  
                 13CD: 1-2/06/2018
                 13DT:  4-5/06/2018
+ Lễ khai mạc bảo vệ đồ án (13CD, 13DT và L16CD) : lúc 14g00 ngày 31/5/2018. Khoa sẽ thông báo địa điểm sau.
Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

  

  

 
Cập nhật lần cuối: 14h ngày 14/01/2018