Khoa Cầu Đường - Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2017-2018 lớp L16CD
Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2017-2018 lớp L16CD

Khoa Cầu Đường kính mời các thầy cô bộ môn Cầu Đường, cùng các bạn sinh viên lớp L16CD (được nhận đồ án đợt này, danh sách kèm theo bên dưới) đúng 8h00, ngày 06/02/2018 (thứ ba) về tại Phòng 201 để tổ chức buổi lễ giao đồ án tốt nghiệp.

Chủ trì giao đồ án: ThS Nguyễn Văn Hòa 
--------------------------------------------------------------------------------
Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 05/02/2018.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần.
Các mốc thời gian quan trọng.
Dự kiến thời điểm duyệt 50%:  20/04/2018  
Dự kiến thời điểm duyệt 90%:  03/06/2018
Dự kiến thời điểm nộp đồ án: 10/06/2018
Dự kiến thời điểm bảo vệ : 15-16/06/2018

Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

  

 
Cập nhật lần cuối: 14h ngày 03/02/2018