Khoa Cầu Đường - Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2017-2018 lớp L16CD
Phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ II- 2017-2018 lớp L16CD

Khoa Cầu Đường kính mời các thầy cô bộ môn Cầu Đường, cùng các bạn sinh viên lớp L16CD (được nhận đồ án đợt này, danh sách kèm theo bên dưới) đúng 8h00, ngày 06/02/2018 (thứ ba) về tại Phòng 201 để tổ chức buổi lễ giao đồ án tốt nghiệp.

Chủ trì giao đồ án: ThS Nguyễn Văn Hòa 
--------------------------------------------------------------------------------
Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 05/02/2018.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần.
Các mốc thời gian quan trọng.
+ Ngày duyệt 50%:  20/04/2018  
+ Ngày duyệt 90%:  03/06/2018 31/05/2018
+ Ngày nộp đồ án: 10/06/2018
+ Ngày bảo vệ : 15-16/06/2018 13/06/2018
+ Lễ khai mạc bảo vệ đồ án (13CD, 13DT và L16CD) : lúc 14g00 ngày 31/5/2018. Khoa sẽ thông báo địa điểm sau.

Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

  

 
Cập nhật lần cuối: 14h ngày 03/02/2018