Khoa cầu đường - phân công giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp học kỳ I - 2018-2019 lớp 13cđ và 13đt
Khoa Cầu Đường kính mời các thầy cô bộ môn Cầu Đường, cùng các bạn sinh viên lớp 13CĐ (được nhận đồ án đợt này, danh sách kèm theo bên dưới) đúng 8h00, ngày 17/09/2018 (thứ hai) về tại Phòng 306 để tổ chức buổi lễ giao đồ án tốt nghiệp.

Chủ trì giao đồ án: ThS Nguyễn Văn Hòa 
--------------------------------------------------------------------------------
Tuần 01: Bắt đầu từ ngày 17/09/2018.
Tổng thời gian hoàn thành đồ án: 15 tuần.
Các mốc thời gian quan trọng.
+ Ngày duyệt 50%:  30/10/2018  
+ Ngày duyệt 90%:  18/12/2018
+ Ngày nộp đồ án: 27/12/2018
+ Ngày bảo vệ : 13/06/2018

Lưu ý: Các bạn phải đăng nhập vào mail nhà trường cung cấp (***@dau.edu.vn) mới xem được nhé!

 

 

Cập nhật lần cuối: 17h ngày 15/09/2018