Duyệt 50% đồ án tốt nghiệp khóa 14cđ
Duyệt 50% tiến độ thực hiện Đồ án Tốt nghiệp 14CĐ:
- Thời gian 8h00 ngày 18/03/2018
- Thành phần: Tất cả sinh viên ngành KTXD Công trình Giao thông làm ĐATN đợt tháng 01/2019, và tất cả Giảng viên hướng dẫn.
- Địa điểm: VP Khoa Cầu đường.
Trân trọng thông báo đến Quý Thầy Cô và tất cả các em sinh viên.