Những điểm sinh viên cần lưu ý khi khiếu nại điểm thi (nếu có)!
Tệp đính kèm: Tải về

Trong trường hợp sinh viên có thắc mắc, khiếu nại điểm thi. Sinh viên cần lưu ý những điểm chính sau theo QT.ĐT-09 của trường ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng

- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày điểm thi được công bố, SV có thể liên hệ GV phụ trách HP để phản ánh, khiếu nại về điểm thi nếu thấy có sai sót, nhầm lẫn. Nếu quá 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, khiếu nại của sinh viên sẽ không được giải quyết.

- GV cần kiểm tra lại quá trình chấm thi và vào điểm của mình và phản hồi lại SV trong trường hợp kết quả thi được giữ nguyên.

- Nếu trong quá trình chấm thi, vào điểm có sai sót GV cần làm Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm nộp cho Phòng Đào tạo chậm nhất là 3 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu từ SV.

- Phó trưởng Phòng Đào tạo phụ trách điểm chịu trách nhiệm cập nhật điểm trên UIS chậm nhất là 01 ngày sau khi GV nộp Phiếu yêu cầu chỉnh sửa điểm.

- SV tự truy cập vào tài khoản cá nhân để xem điểm đã được chỉnh sửa.


Cập nhật lần cuối: 14h00 ngày 20/01/2017